Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: «ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»»«ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»»


Λεζάντα φωτογραφίας: Κυρίως κείμενο άρθρου: 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020


Τίτλος έργου: «ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»»


Συνοπτική περιγραφή:
Η Πράξη αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας και Παραμονής σε 15 ωφελούμενους - Άτομα με κινητικές αναπηρίες ή αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία.
Τα οφέλη της Πράξης είναι:
1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία
2. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
3. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 432.000,00€.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .