Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: (26-03-2018) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΤΑΘΕΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑμεΑΚυρίως κείμενο άρθρου: 

(26-03-2018) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΤΑΘΕΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑμεΑ
Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πράξη ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ», του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ», με κωδικό ΟΠΣ 508062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»