Πρόσκληση σε συνέντευξη

αρχείο λήψης (1)

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις  Β. Νοσηλευτή, Προσωπικού Υποστήριξης και Βοηθητικού Προσωπικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Νο 1/2017), καλούνται οι  υποψήφιοι/ες για προφορική συνέντευξη, κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες:

 

1.  Βοηθοί Νοσηλευτών

Ημερομηνίες:  Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Ώρες:                   επικοινωνία με υποψήφιο

Χώρος:             Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Γιαλαμίδη 3 – Κιλκίς

2.  Προσωπικό  Υποστήριξης

3.  Βοηθητικό Προσωπικό

Ημερομηνίες:  Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Ώρες:                   επικοινωνία με υποψήφιο

Χώρος:                Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας

Γιαλαμίδη 3 – Κιλκίς