ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ»»

Κιλκίς,  17.11.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Screenshot_5                                     Screenshot_4

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία  Ν. Κιλκίς, ανακοινώνει  για την ένταξη  της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ»», συνολικού προϋπολογισμού 204.763,00 ευρώ,στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΤΠΑ με Κωδικό ΟΠΣ 5008062, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η Πράξη που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ», με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Έπιπλα

2. Ηλεκτρικός εξοπλισμός

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

4. Εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής

5. Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας

6. Εξοπλισμός ψυχαγωγίας – γυμναστικής

7. Αναπηρικός Εξοπλισμός

8. Επταθέσιο Αυτοκίνητο ειδικά διαμορφωμένο με ράμπα για την μεταφορά ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η  συγκεκριμένη Πράξη με την Ανανέωση και εμπλουτισμός του εξοπλισμού  για το Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», θα προσφέρει καλύτερες, ασφαλέστερες, ποιοτικότερες και προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες υπηρεσίες και φροντίδα, σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, γεγονός το οποίο βοηθάει στην σταδιακή και ισότιμη ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην τοπική κοινωνία με την απόκτηση και εξάσκηση ικανοτήτων και κοινωνικών συνηθειών, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες στα ΑμεΑ. Μέσα από αυτό θα αποκτήσουν καλύτερη επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο και θα ωριμάσουν συναισθηματικά θα αναπτύξουν γενικότερες κοινωνικές δεξιότητες, φιλικούς δεσμούς και κοινωνικές σχέσεις. Θα βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές με ατομική θεραπεία και εκπαίδευση, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνθήκες διημέρευσης. Επίσης θα βελτιωθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και θα εκπαιδευτούν σε προεπαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό με την σειρά του συμβάλει στην απόκτηση  αυτοπεποίθησης και έτσι θα αντιμετωπισθούν τα πρακτικά προβλήματά τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μερικούς από τους στόχους του φορέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Εξοπλισμός εργαστηρίου κεραμικής

5. Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας

6. Εξοπλισμός ψυχαγωγίας – γυμναστικής

7. Αναπηρικός Εξοπλισμός

8. Επταθέσιο Αυτοκίνητο ειδικά διαμορφωμένο με ράμπα για την μεταφορά ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η  συγκεκριμένη Πράξη με την Ανανέωση και εμπλουτισμός του εξοπλισμού  για το Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», θα προσφέρει καλύτερες, ασφαλέστερες, ποιοτικότερες και προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες υπηρεσίες και φροντίδα, σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, γεγονός το οποίο βοηθάει στην σταδιακή και ισότιμη ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην τοπική κοινωνία με την απόκτηση και εξάσκηση ικανοτήτων και κοινωνικών συνηθειών, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες στα ΑμεΑ. Μέσα από αυτό θα αποκτήσουν καλύτερη επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο και θα ωριμάσουν συναισθηματικά θα αναπτύξουν γενικότερες κοινωνικές δεξιότητες, φιλικούς δεσμούς και κοινωνικές σχέσεις. Θα βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές με ατομική θεραπεία και εκπαίδευση, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνθήκες διημέρευσης. Επίσης θα βελτιωθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης και θα εκπαιδευτούν σε προεπαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό με την σειρά του συμβάλει στην απόκτηση  αυτοπεποίθησης και έτσι θα αντιμετωπισθούν τα πρακτικά προβλήματά τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μερικούς από τους στόχους του φορέα.