Περιοδικό

Τον  Μάρτιο του 2008 εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας.

teyxos1     teyxos2     teyxos3

ΤΕΥΧΟΣ 1ο  1-3/2008                      ΤΕΥΧΟΣ 2ο  4-6/2008                   ΤΕΥΧΟΣ 3ο  7-9/2008

teyxos4        teyxos5       teyxos6

ΤΕΥΧΟΣ 4ο  10-12/2008         ΤΕΥΧΟΣ 5ο  1-3/2009           ΤΕΥΧΟΣ 6ο  4-6/2009