Πιστοποίηση

Έλαβε πιστοποίηση  
-ως Φορέας Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα από το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
- διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β και Τύπου Γ.
Η εμπειρία μας πάνω στον Τομέα της Αναπηρίας και η συνεργασία μας σε τοπικό επίπεδο με Φορείς Ειδικής Αγωγής της πόλης  και της χώρας μας είναι η κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση νέων δράσεων.     Εξάλλου ο Φορέας ως διοργανωτής κατά τα προηγούμενα έτη υλοποίησε ευρωπαικά προγράμματα είτε ως φορέας υλοποίησης είτε ως εταίρος.
Το γραφείο του Συλλόγου στεγάζεται στην οδό Γιαλαμίδη  3, στο Κιλκίς.